Frier Vest
NO | EN Meny

Norges største masseforflytning?

Det flyttes mye stein ved Frier Vest i øyeblikket. Kortreiste materialer danner grunnlaget for den nye havneterminalen i Frierfjorden, og det jobbes bokstavelig talt på spreng.

Bilde av Kjetil Holst-Larsen
29.06.2023

– Dette er nok et av de større pågående masseflyttingsprosjektene i Norge nå, sier Kjetil Holst-Larsen, prosjektleder ved Hæhre Entreprenør AS. Selskapet er ansvarlig for sprenging og uttak for det som skal bli et betydelig næringsområde i grenlandsområdet.

Arbeidet startet i desember 2022, og Hæhre har til enhver tid cirka 30 personer i arbeid med anleggsmaskiner, i tillegg til fem-seks mann som ivaretar miljøsikring, HMS og andre pålagte oppfølgingskrav.

Portrett av Kjetil Holst-Larsen

Sjøfyllingen er en utfordring

– Det er store krav til rask leveranse, så her er det ikke rom for å gjøre feil. 3,2 millioner kubikkmeter skal sprenges ut, 1,2 millioner av disse skal danne fundamentet for Frier Vest Havneterminal, forklarer Kjetil. Til sammenligning har den største pyramiden i Egypt et volum på 2,5 millioner kubikkmeter.

Blokksteinen som ikke benyttes ved Frierfjorden, skal selges i det åpne markedet. Hæhre eksporterer mye blokkstein til Tyskland, Polen og Danmark.

– Vi har erfaring med tilsvarende prosjekter, men i denne bransjen er hvert oppdrag nærmest en prototyp. Ved Frier Vest er utfordringen sjøfyllingen, hvor vi også må unngå at bunnsedimenter virvles opp og at partikler spres på utsiden av tiltaksområdet.

Filtrerer partikler og plukker plast

Hæhre har etablert en så kalt siltgardin i sjøen rundt hele området som skal bli det nye kaiarealet. Det er en type duk som henger fra en flotører i havflaten og som står på bunnen. Gardinen filtrerer vanngjennomstrømningen, og forhindrer partikkelspredning til Frierfjorden.

Siltgardinen er 1300 meter lang og 30 meter dyp. Den skal ha jevnlig ettersyn og måleapparater må kontrolleres slik at det sikres at de fungerer optimalt til enhver tid.

Hele operasjonen for Hæhre på Frier Vest Asdal skal være ferdig i fjerde kvartal 2024. Da står 180 mål klar for utbygging og utvikling på land, i tillegg til et større areal på fylling i sjø. Arbeidet har også resultert i et kortreist og bærekraftig fundament for Frier Vest Havneterminal.

Bilde av anleggsarbeid ved Frier Vest Bilde av anleggsarbeid ved Frier Vest

Aktuelt

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest