Frier Vest
NO | EN Meny

Grønn industri og kompetanse

Frier Vest ligger sentralt plassert i industrityngdepunktet Grenland. Her utvikler vi et 7000 daa stort næringsareal.

Om Frier Vest
Grønn energi
Grønn energi

På Frier Vest vil det være tilgang på grønn elektrisk kraft.

Havnekapasitet

Ny moderne havn som håndterer alle typer gods er under utvikling.

Infrastruktur

Mulighet for industriell infrastruktur som kjølevann og prosessvann.

Kompetanse

En region med tung industriell kompetanse på alle nivåer – fra fagarbeidere til forskningsmiljøer.

Hele 7000 daa industriareal er under utvikling. 3200 daa er ferdig regulert.

Ledige arealer

Tidsplan for utvikling av Frier Vest

.

mars 2023

Vi signerer avtale med Hydro Rein.

oktober 2022

Statkraft og Frier Vest har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle og markedsføre det som kan bli Norges største sjønære industriområde.

juni 2022

Reguleringsplanen for Frier Tråk vest for FV 353 ble vedtatt (med unntak av området BN2 som går til mekling med Statsforvalteren).

februar 2022

Anleggsarbeidet i området som skal bli Frier Vest Havneterminal er i gang. Grenland Havn IKS står for utviklingen av det som skal bli en offentlig havn.

januar 2022

Frier Vest kjøper 200 mål tomteareal.

desember 2021

Frier Vest Holding gjennomfører en kapitalutvidelse hvor eierne bidrar med vesentlige kapitalinnskudd.

november 2021

Prosjektet Joint Battery Initiative stopper sin mulighetsstudie for etablering av battericellefabrikk. Frier Vest er en av fire finalekandidater.

oktober 2021

Utskipning av stein fra Frier Vest igangsettes. Grenland Havn IKS starter prosjektering av bygging av Frier Vest havneterminal.

september 2021

Bamble kommune trer inn i selskapet Frier Vest Holding AS. Selskapet eies nå 30% av Bamble kommune og 70% av Grenland Havn IKS.

august 2021

Joint Battery Initiative vurderer etablering av battericellefabrikk i Norge. Frier Vest er en av fire mulige lokasjoner.

mars 2021

Arbeid med detaljregulering for "Frier - Tråk vest for fv 353" igangsettes. Omfatter 3 700 daa.

februar 2021

Reguleringsplan Frier Vest vedtas i Bamble kommune. Omfatter 3200 daa.

november 2020

Selskapet Frier Vest Holding AS blir stiftet.

mars 2018

Grenland Havn IKS starter oppkjøp av arealer til industriområdet Frier Vest.

januar 2008

Ideen om Frier Vest som et fremtidig industriområde blir lansert.

Spørsmål og svar om fremdrift og planer

Q&A

Aktuelt

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest