Frier Vest
NO | EN Meny

Frier Vest havn – en foregangshavn

Et ambisiøst prosjekt som skal resultere i smarthavn og en energi-hub, og som skal komme industrien i grenlandsregionen til gode.

Bilde av Torben Jepsen
22.06.2023

Kundenes behov er førende for utviklingen av ny havneterminal ved Frier Vest. Havnedirektøren understreker at behovet for å sikre fremtidig kapasitet har vært drivende for at det nye havneanlegget ved Frier Vest allerede er under etablering.

Kort liggetid reduserer utslipp

– En smarthavn er først og fremst en effektiv havn. Og en effektiv havn er arealkrevende. Havneanlegget ved Frier Vest får 160 mål å operere driften på, til sammenligning har Breviksterminalen 80 mål, forteller Torben Jepsen, havnedirektør i Grenland Havn IKS.

Logistikkløsningene ved det nye havneanlegget skal svare opp på kundenes behov for kortest mulig tid ved kai før og etter last og lossing. For Frier Vest Havneterminal er målet det samme. Rask lossing og lasting av skipene reduserer utslipp og ivaretar bærekraftige operasjoner. På sikt skal autonome, landbaserte kjøretøy sikre best mulig effektivitet i logistikken.

Kortreiste bygningsmaterialer til havneanlegget

Akkurat nå foregår kanskje Norges aller største flytting av landmasse for den nye havnen. Frier Vest har som uttalt mål at utviklingen av området skal være mest mulig bærekraftig, og derfor benyttes kortreiste materialer som fundament til kaianlegget.

– Vi henter utsprengt fjell fra industriområdet og flytter tonnevis med fyllmasse til det arealet som skal utgjøre havna i Frierfjorden. Et miljøvennlig tiltak med gode synergier for både næringsarealene og havna, forklarer Torben.

Synergier blir det også mellom Grenland Havns eksisterende anlegg og det nye.

– «Yara Birkeland» blir sentral for både effektiviteten mot kunder og for vårt grønne fotavtrykk. Skipet skal gå mellom produksjonsanleggene på Herøya og Frier Vest Havneterminal, og kjøre på strøm levert på kaia, sier havnedirektøren. (Red. anm.: MV «Yara Birkeland» er et selvkjørende, batteridrevet containerfartøy, det første av sitt slag i verden.)

– Den nye havna kan bli en energi-hub for alle skip som ligger til kai og til andre kjøretøy som frakter gods til terminalen. I prosjekteringen er det tatt høyde for at vi kan få nye alternativer til dagens drivstoff, og vi ønsker å tilby enhver form for energi som fremtidens fartøy skal kjøre på.

Øvrig havnekapasitet er sprengt

Frier Vest Havneterminal blir et tiltrengt tilskudd til havnekapasiteten i grenlandsområdet.

– Etableringen av industriområdet Frier Vest blir på sikt en viktig kunde for havnen, men rett og slett fordi kapasiteten ved spesielt Breviksterminalen har nådd et metningspunkt, må nytt havneanlegg bygges uavhengig av fremdriften på Frier Vest. De siste årene har det vært en kraftig økning i containeraktivitet.

Et nytt havneanlegg er kostnadskrevende, men vi ser nå at inntektsgivende aktivitet vil være på plass fra dag én.

Frier Vest havn blir en såkalt multi-purpose-havn, med kapasitet til å ta imot større skip enn de andre anleggene i Grenland.

– Rederiene ønsker minst mulig tid ved kai for fartøyene sine. For å møte behov og være et attraktivt tilbud, må logistikken være så effektiv og optimal som over hodet mulig. Og med blant annet nyinnkjøpt, mobil kran som går på strøm møter vi både effektivitets- og miljøkrav, helt i henhold til strategien for Frier Vest, avslutter Torben Jepsen.

Aktuelt

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest