Frier Vest
NO | EN Meny

Åpent informasjonsmøte om planforslag for Frier Tråk 2. mars kl 18

21.02.2022

Det vil bli avholdt et digitalt møte for å informere om planforslaget for Frier Tråk onsdag 2. mars kl 18. Påmelding skjer ved å sende e-postadresse til sissel.nybro@asplanviak.no innen 27.februar.

Dokumentene kan hentes på Bamble kommune sine hjemmesider under planer for offentlig gjennomsyn: Bamble kommune - Detaljregulering Frier Tråk vest for FV 353

Eventuelle merknader/innspill til planforslaget sendes Postmottak@bamble.kommune.no eller Bamble kommune v/næring og miljø, postboks 80, 3993 Langesund innen 29.mars 2022.

Forslaget ble førstegangsbehandlet politisk den 10.februar 2022.

Frier Vest har sendt ut informasjonsbrev om Frier Vest prosjektet med fokus på Frier Tråk til befolkningen bosatt omkring området som reguleringsplanen gjelder for.

Du kan også laste ned presentasjon fra forrige informasjonsmøte om reguleringsplan Frier Tråk, som ble avholdt 31.januar 2022.

Publisert 21.februar 2022.

Aktuelt

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest