Frier Vest
NO | EN Meny

Om Frier Vest

Frier Vest i Grenland tilrettelegger og tilbyr arealer for etablering av grønn og bærekraftig industri.

Dronebilde over Frier Vest-området
Dronebilde over Frier Vest-området

Hva er Frier Vest?

Frier Vest omfatter om lag 3700 daa sentralt plassert i Grenland. Området utvikles for å gi plass til grønne industrietableringer. I Oslofjorden er det få eller ingen alternative arealer av denne størrelsen med like nær og enkel adgang til havn og sjøtransport.

Første fase av prosjektet er et ferdig utviklet industriareal på ca. 3200 daa, hvorav 400 daa ble regulert for industri våren 2021. Her er under utvikling en moderne havn som skal være i offentlig eie. Reguleringsplanen for til sammen 3700 daa er godkjent.

I tillegg til store arealer vil Frier Vest kunne tilby tilgang til industriell infrastruktur som kjølevann, prosessvann og grønn elektrisk kraft. Regionen har havneterminaler med etablerte forbindelser til havner i Nederland, Belgia, Tyskland, Storbritannia, Sverige og Danmark. Fra Frier Vest er det svært kort vei til E18. 

Grenland teller om lag 100 000 innbyggere. Den industrielle kompetansen i regionen er høy. Det er aktive forskningsmiljøer både ved Universitetet i Sørøst-Norge og i privateide selskaper.

Vår visjon

Frier Vest – Norges mest attraktive område for fremtidsrettet nærings- og industrietablering

Dronebilde over Frier Vest-området
Kart over Frier Vest-området
Kart over Frier Vest-området

Våre planer

Morgendagens industripark

Vi ønsker å utvikle et helhetlig område med industribedrifter som kan dra nytte av hverandres ressurser. Gjenbruk av utslipp og sidestrømmer vil gi bedre ressursutnyttelse, verdiøkning og bærekraft. Vi vil aktivt søke etableringer på Frier Vest som kan bidra i den industrielle sirkulærøkonomien.

Et havneanlegg for fremtiden

Havnearealet vil fullt utbygd utgjøre store arealer med flere hundre meter kailinje og 15 m dybde ved kaikant. Her vil vi kunne håndtere alle typer gods på en effektiv måte. Havnearealet skal være offentlig eid for å sikre tilgjengelighet for alle brukere. Utviklingen av havnearealet er i gang og vil foregå trinnvis i takt med etableringer på området.

Bærekraftig industriutvikling

Frier Vest deler industrien i regionen sitt mål om å utvikle verdens første klimapositive industriregion. Kompetanse og grundig planlegging er nøkkelfaktorer i vårt arbeid med å utvikle et nytt og bærekraftig industriområde.

Der alternativer foreligger, vil Frier Vest alltid velge den mest miljøvennlige løsningen.

Vi står bak Frier Vest

Frier Vest Holding AS er eid av Grenland Havn IKS (70 %) og Bamble kommune (30 %). Grenland Havn IKS skal videreutvikles som en av Norges viktigste havner gjennom aktiv tilrettelegging for regionens næringsliv og bærekraftig transport. Å sikre tilgang til nye industriarealer er drivkraften bak selskapets engasjement i prosjektet Frier Vest. Frier Vest er en viktig satsning for å stimulere til næringsutvikling i Bamble kommune.

Vannmerke for Grenland Havn Vannmerke for Bamble kommune

Tidslinje for utvikling av Frier Vest

.

mars 2023

Vi signerer avtale med Hydro Rein.

oktober 2022

Statkraft og Frier Vest har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle og markedsføre det som kan bli Norges største sjønære industriområde.

juni 2022

Reguleringsplanen for Frier Tråk vest for FV 353 ble vedtatt (med unntak av området BN2 som går til mekling med Statsforvalteren).

februar 2022

Anleggsarbeidet i området som skal bli Frier Vest Havneterminal er i gang. Grenland Havn IKS står for utviklingen av det som skal bli en offentlig havn.

januar 2022

Frier Vest kjøper 200 mål tomteareal.

desember 2021

Frier Vest Holding gjennomfører en kapitalutvidelse hvor eierne bidrar med vesentlige kapitalinnskudd.

november 2021

Prosjektet Joint Battery Initiative stopper sin mulighetsstudie for etablering av battericellefabrikk. Frier Vest er en av fire finalekandidater.

oktober 2021

Utskipning av stein fra Frier Vest igangsettes.

september 2021

Bamble kommune trer inn i selskapet Frier Vest Holding AS. Selskapet eies nå 30% av Bamble kommune og 70% av Grenland Havn IKS.

august 2021

Joint Battery Initiative vurderer etablering av battericellefabrikk i Norge. Frier Vest er en av fire mulige lokasjoner.

mars 2021

Arbeid med detaljregulering for "Frier - Tråk vest for fv 353" igangsettes. Omfatter 3700 daa.

februar 2021

Reguleringsplan Frier Vest vedtas i Bamble kommune. Omfatter 3200 daa.

november 2020

Selskapet Frier Vest Holding AS blir stiftet.

mars 2018

Grenland Havn IKS starter oppkjøp av arealer til industriområdet Frier Vest.

januar 2008

Ideen om Frier Vest som et fremtidig industriområde blir lansert.

Hele 3700 daa industriareal er ferdig regulert og under utvikling

Dronebilde over Frier Vest-området

Aktuelt

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest