Frier Vest
NO | EN Meny

Stor milepæl for Frier Vest Havneterminal

Denne sommeren markerte vi en betydelig milepæl i utbyggingen av Frier Vest Havneterminal.

Havnedirektør Torben Jepsen snakker under en markering på Frier Vest
27.06.2024

Etter 18 måneders intensivt arbeid er det nå fylt ut 170 mål av området som skal bli den nye havneterminalen. Dette er et viktig steg mot fullføringen av prosjektet, og Torben Jepsen, havnedirektør i Grenland Havn IKS, uttrykte stor tilfredshet med fremdriften.

– Om to år står vil jeg invitere dere til en markering her igjen, da for innvielsen av havnen, sa Jepsen, og la til at første fase vil være å flytte containerhavnen fra Brevik til Frier Vest.

Full sirkel for Hæhre

Albert Kristian Hæhre, som leder anleggsarbeidet på Frier Vest, takket under markeringen både Grenland Havn og Bamble kommune for et godt samarbeid. Han påpekte at det er utført 170 000 arbeidstimer uten noen uhell eller fravær grunnet skader.

Hæhre har også ansvar for byggingen av den såkalte «gassveien» (fylkesvei 353 Rugtvedt-Surtebogen), og han reflekterte over sin lange historie med byggeprosjekter i Bamble, som startet med bygging av den samme fylkesveien på 1970-tallet.

Varaordføreren i Bamble, flere lokale politikere, og nøkkelpersoner fra kommunens administrasjon deltok også i markeringen. Varaordføreren overrakte blomster og uttrykte stolthet over utviklingen i Bamble.

Ser frem til neste fase

Styreleder Roy Vardheim i Grenland Havn IKS og Frier Vest Holding AS la vekt på prosjektets fremgang og fremhevet at neste fase vil innebære å vende oppmerksomheten mot utviklingen av Frier Tråk, samt å sikre nasjonal oppmerksomhet om utviklingen.

Vardheim fikk også takket Hæhre for deres bidrag av kompetanse og gjennomføringskraft, som har vært avgjørende for prosjektets fremdrift.

Markeringen ble avsluttet med positive utsikter for fremtiden til Frier Vest Havneterminal og for utviklingen av hele næringsområdet Frier Vest.

Aktuelt

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest