Frier Vest
NO | EN Meny

Statkraft og Frier Vest skal samarbeide om grønn industriutvikling i Grenland

Statkraft og Frier Vest har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle og markedsføre det som kan bli Norges største sjønære industriområde. Statkrafts avdeling «Host Norway» arbeider for å legge til rette for etablering av grønn industri basert på fornybar kraft i Norge.

Geir Vala og Ryan Atle Haga feirer avtalen mellom Frier Vest og Statkrafts Host Norway
24.10.2022

Grunnlag for grønn industriutvikling i Grenland.

Statkraft og Frier Vest har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle og markedsføre det som kan bli Norges største sjønære industriområde. Frier Vest, som omfatter om lag 3 700 dekar nærings- og havneareal sentralt plassert i Bamble kommune i Grenland, arbeider for både videreutvikling av eksisterende og ny industri innenfor en rekke kategorier som vil fremme lokal verdiskaping. Statkrafts avdeling «Host Norway» arbeider for å legge til rette for etablering av grønn industri basert på fornybar kraft i Norge.

Partene ønsker gjennom samarbeidet å tiltrekke seg aktører til et attraktivt område for en fremtidsrettet nærings- og industrietablering.

Med sin sentrale beliggenhet i Grenland og med nærhet til sterke industrimiljøer og sentral infrastruktur har vi stor tro på Frier Vest, sier leder for Host Norway i Statkraft, Atle Haga.

Vi har arbeidet med grønne næringer i snart ti år, og vi ser at vår langsiktighet og våre muligheter til å tilby fornybare kraftløsninger er attraktive.

Frier Vest har gjennom flere år arbeidet med å få på plass grunneieravtaler, havnefasiliteter og regulering av det enorme tomtearealet, uttaler Daglig leder i Frier Vest, Geir Vala.

Han fremhever at samarbeidet med Statkraft øker industriparkens synlighet internasjonalt, og at man sammen vil ha et særlig fokus på å finne gode løsninger for kraftforsyning til området, som er særdeles viktig for kraftkrevende industri.

Smart-havn på Frier Vest

I desember i fjor ble det inngått avtale med Grenland Havn IKS om leie av et betydelig areal for utvikling av ny smart-havn basert på grønne løsninger. Utviklingen av Frier Vest Havneterminal er godt i gang og området ned mot sjøen endrer seg fra uke til uke.

I juni i år ble også reguleringsplanen for Frier Tråk vedtatt i kommunestyret i Bamble Kommune. En omfattende reguleringsplan på 3 700 dekar er dermed gjennomført og vedtatt på rekordtid. Pågående prosesser med aktuelle etablerere dokumenterer at Frier Vest er meget aktuell som lokasjon for lokale, nasjonale og internasjonale aktører.

Vi er svært fornøyde med å ha fått Statkraft med på laget i utviklingen av Frier Vest, avslutter Vala.

Aktuelt

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest