Frier Vest
NO | EN Meny

Ny fylkesvei sikrer Frier Vest god tilknytning til E18

Planer og finansieringen av den såkalte «gassvegen», FV 353 mellom E18 og Sturtebogen, er nå vedtatt.

Kart over ny trasé for fv. 353, «gassveien»
20.05.2022

God veiinfrastruktur er viktig for næringsområdet Frier Vest og Frier Vest Havneterminal. Det har i mange år vært jobbet for å utbedre den såkalte «gassveien» mellom industriområdene på vestsiden av Frierfjorden og E18 gjennom Bamble. Nå er planer og finansieringen av FV 353 mellom E18 og Sturtebogen vedtatt av blant annet Stortinget.

Første del av veien fra Rugtvedt/E18 og Findal skal være ferdig til 1. november 2024. Hele veien er planlagt ferdig til mai 2025. Etter planen vil byggestart være tidlig i 2023.

Traseen for veien er vist på skissen skissen hentet fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

hjemmesiden til Telemark fylkeskommune står det mer om byggingen av veien.

Aktuelt

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest