Frier Vest
NO | EN Meny

Kortreist energi på Frier Vest

Frier Vest har inngått en samarbeidsavtale med Hydros datterselskap Hydro Rein. – Målet er å kunne produsere strøm på Frier Vest, samt bidra med smarte energiløsninger til bedrifter som etablerer seg her, sier daglig leder i Frier Vest, Geir Vala.

20.03.2023

Hydro Rein representerer Hydro sin satsing innen fornybar energi, og arbeider med blant annet sol, vind, batterier, energilagring, effektivisering, digitalisering og smartnett infrastruktur. Og fornybar energi er noe potensielle etableringer trolig vil trenge mye av, ifølge Vala.

– Konkret skal Hydro Rein se på lokale og kortreiste energiløsninger innenfor industriområdet. Strømproduksjon og smarte løsninger innenfor gjerdet, rett og slett!, sier Vala. – Det kan være bruk av batterier som lagrer strøm, det kan være solceller på taket eller vindmøller inne på industriområdet.

Lokal produksjon av grønn energi

Ryan Glenn Anderson, direktør i Hydro Rein, er svært fornøyd med samarbeidsavtalen med Frier Vest.

– Jeg er glad for å få dette partnerskapet på plass. Vi er interessert i se på hvilke lokale alternativer til smarte energiløsninger vi kan finne sammen. Reins ambisjoner er å bidra til at fornybar kraft kommer til industrien, sier Anderson. 

– Frier Vest har store potensial, både til etableringer og til det grønne skiftet. Men det er energikrevende og det er i dag begrensninger og flaskehalser på nettet. Da er det naturlig å se på hva vi kan gjøre sammen og mest mulig lokalt.

Solkraft mest aktuelt

Det er først og fremst er solkraft som kan bli aktuelt på Frier Vest, men også andre løsninger.

– Vi har kommet lengst med å snakke om solkraft, både bakkemontert og takmontert. Men vi ser også på mulighet for vind, samt at batteriløsninger kan være aktuelle for avlastning. Vi ser også på smarte nettløsninger som kan være med å redusere belastningen på nettet, sier han.

Aktuelt

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest