Frier Vest
NO | EN Meny

Regionen

Med sin sentrale plassering mellom Oslo og Kristiansand og et godt utbygd transportsystem, er Grenland en del av et større bo- og arbeidsmarked. Innenfor en times reisevei er det nærhet til en befolkning på nesten 500 000 personer. Regionen har dermed god tilgang til både mangfoldig næringsstruktur og en stor arbeidsstokk.

Oversiktsfoto over Porsgrunn. Foto: Johannes Fredriksen, Gea Norvegica Geopark
Oversiktsfoto over Porsgrunn. Foto: Johannes Fredriksen, Gea Norvegica Geopark

Grenland er en ledende nasjonal industriklynge

Regionen regnes som Norges ledende prosessindustriområde, men er også store innenfor industrier som elektromekanikk, verkstedindustri med flere. Industrien i Grenland har kontinuerlig fokus på produksjonseffektivitet og innovasjon. Tidlig ble aktørene tvunget til å tenke miljø og omstilling, og tung industri med lang historikk har vist imponerende endringsvilje og -evne.

Lange industritradisjoner gir en god base for tilgang på både faglært og annen arbeidskraft med industriell kompetanse og erfaring. Gunstig er også Grenlands etablerte kultur for skiftarbeid og forståelse for 24/7-drift.

Industriell kompetanse

Industrirettet fagutdanning står sterkt i Grenland også i dag. Her er det et bredt spekter av yrkesfaglige utdanninger med gode lærlingordninger. Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innenfor blant annet teknikk og industriell produksjon, elektro, og bygg og anlegg.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), campus Porsgrunn, tilbys bachelor-, master- og doktorgradsutdanning, samt etter- og videreutdanning innenfor fagmiljøene prosess-, energi- og miljøteknologi, og elektro, IT og kybernetikk.

Det er industrien selv som leder an i Grenlands høyt respekterte forsknings- og utviklingsmiljø. Forskningsparken i Herøya industripark teller mer enn 400 forskere fordelt på flere private selskaper. I tillegg blir USN en stadig mer sentral FoU-aktør i regionen og samarbeider tett med industrien om nye industrielle løsninger og innovasjoner.

Det er godt samarbeid mellom industriaktørene, leverandørindustrien og FoU-miljøene. Nettverket Green Industry Cluster og Arena-klyngen Industrial Green Tech har som felles mål å bli verdens første klimapositive industriregion og levere innovative grønne løsninger til globale markeder.

Bilde av Grenland Havns kontorbygg i Brevik
Bilde av Grenland Havns kontorbygg i Brevik

Byliv, kultur, fjell og skjærgård

Grenlandskommunene Bamble, Porsgrunn, Skien, Kragerø, Drangedal og Siljan utgjør en felles bo- og arbeidsregion og representerer den største befolkningskonsentrasjonen mellom Oslo og Kristiansand. Byene ligger som perler på en snor – med et rikt handelstilbud, hyggelige kafeer og restauranter og et usedvanlig variert og godt kulturliv. Samtidig er det landlig – med skog, fjell og skjærgård få minutter unna. Veien er kort fra nydelige kystområder til flotte skiløyper.

 Til fornuftige priser kan man bo landlig, langs kysten eller urbant. Det er fritt valg!

I Grenland vil det oppleves befriende lettvint å komme seg rundt, enten man bor eller bare har arbeidsplassen her. Bilen kan benyttes uten at verdifull tid går til spille i kø. Dessuten er kollektivtransporten mellom byene velfungerende og det er godt tilrettelagt for bruk av sykkel.

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest