Frier Vest
NO | EN Meny

Frier Vest rykker videre i konkurransen om å få battericellefabrikk

Prosjektet «Joint Battery Initiative» har nå gjort en vurdering av de innsendte forslagene, og har plukket ut 20 ulike lokasjoner som de vurderer videre.

Grafikk med bilde av batterilading-ikon
16.03.2021

Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av battericellefabrikk til prosjektet «Joint Battery Initiative». Prosjektet har nå gjort en vurdering av de innsendte forslagene, og har plukket ut 20 ulike lokasjoner som de vurderer videre. Frier Vest er med videre i kampen om å tiltrekke seg etableringen som kan gi inntil 2000 arbeidsplasser.

Det er selskapene Hydro, Equinor og Panasonic som har igangsatt det strategiske samarbeidsprosjektet «Joint Battery Initiative». Hensikten er å se på muligheten for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet i Norge. Selskapene gikk før jul i dialog med norske kommuner og regioner for å finne aktuelle lokasjoner for etablering av storskala batterifabrikk.

Grenlands besvarelse med Frier Vest som lokasjon ble utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av ressurser fra Vekst i Grenland IKS, Bamble kommune, Grenland Havn IKS og Frier Vest Holding AS. Sistnevnte er et datterselskap 100 % eid av Grenland Havn IKS. Selskapet har under utvikling et område på 400 dekar langs vestsiden av Frierfjorden etter å ha gjennomført erverv av eiendom de siste årene.

Med tilgang på store arealer, strøm, kjølevann og ikke minst en befolkning med høy industrikompetanse, bør Frier Vest ha alle forutsetninger for å gå videre til finalen i kampen om å tiltrekke seg etableringen.

Her kan du lese mer om det spennende prosjektet «Joint Battery Initiative», som Hydro, Equinor og Panasonic står bak.

Les også mer om EUs European Battery Alliance som ble lansert i oktober 2017 for å adressere det stadig økende behovet for batterier til bruk i transport og industrien. For å sikre konkurransedyktig og bærekraftig industri i Europa er det behov for å utvikle en fullstendig verdikjede for batterier i EU.

Aktuelt

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Frier Vest